Právo každého pacienta

Druhý názor, neboli second opinion

Lékařská oponentura, tzv. second opinion je v mnoha zemích běžná praxe, je to možnost volby a právo pacienta, kdy konzultují svůj zdravotní stav a navrhovanou léčbu s jiným nebo i s více lékaři.
 • 12% procent pacientů, kterým byla sdělena závažná diagnóza, která může změnit jejich životní plány a potenciálně ohrozit jejich život, dostane kompletní a přesnou informaci o nemoci.
 • Zbylých 88 % pacientů vnímá informace jako nedostatečné nebo neúplné a chtěli by využít možnost další konzultace.  

zákon č. 372/2011 Sb.

Zákon o zdravotních službách

Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků1)2), jiných odborných pracovníků2) a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

Druhý názor proto můžeme využít také jako právo na konzultační služby. Nejste povinni svému ošetřujícímu lékaři tuto konzultaci hlásit, pokud se zmíníte lekař je povinnen rozhodnutí akceptovat a nesmí se odrazit na průbehu Vaší léčby ani ji nijak ovlivňovat.

§ 48

 Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud

a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

b) by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby

c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Kdy žádat o druhý názor?

 • Bylo ti  diagnostikováno onkologické onemocnění a nejsi si jistá, zda jsi dobře porozuměla všem informacím, které poskytl ošetřující lékař?
 • Nejsi si jistá, jak závažné je onemocnění a jak může ovlivnit váš budoucí život
 • Nejsi si jistá, zda máš absolvovaná všechna vyšetření, která jsou nutná k posouzení zdravotního stavu?
 • Nevíš, zda je nezbytné podstoupit léčebné procedury (ozařování, chemoterapii, biologickou léčbu, hormonální léčbu), které doporučil ošetřující lékař?
 • Obáváš se nežádoucích účinků léčby a chceš se poradit, jak je zmírnit
 • Nechceš absolvovat léčbu doporučenou ošetřujícím lékařem a chceš se poradit, zda existují jiné terapeutické možnosti?
 • Chceš se poradit o možnostech podpůrné léčby
 • Máte příznaky onemocnění, které obtěžují a nepodařilo se je řešit (bolest, pocit nedostatku vzduchu, úzkostné stavy, nechutenství, zácpu atd.)
 • Onemocnění se dostalo do nevyléčitelné fáze, onkologická léčba byla ukončena a vy nevíš jak situaci řešit?
 • Chceš se jen ujistit, že léčebný postup zvolený lékařem je správný?

S léčbou ti pomohou odborníci Komplexních onkologických center ve tvém kraji. Nejsi-li však z jakéhokoli důvodu spokojená s přístupem svého lékaře, případně bys ráda znala druhý názor na svou léčbu, neváhej se dožadovat svého práva na second opinion. Pátrej po lékaři, se kterým budete vzájemně souznit. I to léčbu a celý její průběh ovlivňuje.

Pokud druhý odborný názor začneš hledat, dej pozor na řadu podvodných institutic, které v poslední době vznikly, za své služby a posudky (často v on-line formuláři žádají hned při prvním jednostranném kontaktu citlivé údaje a lékářské zprávy, ty nikdy nikomu neodesílej, nevíš kdo je na druhé straně a zdali mají opravdu zkušeného lékaře) navíc si za takové služby a posudky účtují opravdu nemalé částky (např. desítky tisíc až statisíce). Vyhledávej proto raději možnost konzultace s lékařem pracujícím na onkologickém pracovišti.

Spolehlivé posudky jsou zajištěné a chráněné například v MOU Brno, i zde je však tato možnost zpoplatněna. Nemusíš se však bát částek závratných výšek. Pokud tě zajímá více navštiv stránky MOU, kde najdeš i nádorovou telefonní linku a můžeš se objednat na konzilium.

Připravili jsme pro tebe také přehleddostupný u nás, aby byla léčba a možnost vlastní volby ještě dostupnější.

Zde je nabídka dalších laických možností:

Přehled komplexních onkologických center v ČR


Radioterapeutická

a onkologická klinika

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady


Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Pavilon A a B


Onkologická a radioterapeutická klinika (ORAK)

Fakultní nemocnice Plzeň


Alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
Vchod L


Komplexní onkologické centrum

Krajská nemocnice Liberec, a.s.


Vzdušná 1360/6
460 01  Liberec 1
Budova C, podlaží P

Onkologické oddělení

Nemocnice České Budějovice


B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
Horní areál C

Onkologická klinika

Fakultní nemocnice Olomouc


I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
Budova H1

Prestižní světové centrum

Proton Therapy Center


Budínova 2437/1a
180 00 Praha 8
Areál Nemocnice Na Bulovce

Klinika onkologie
a radioterapie

Fakultní nemocnice Hradec Králové


Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Pavilon profesora Bašteckého (č. 23)

Klinika onkologická FNO a LF OU

Fakultní nemocnice Ostrava


17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba

Onkologické oddělení

Krajská nemocnice
T. Bati, a.s.


Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
Pavilon č. 21, 1. patro 

Onkologické oddělení

Masarykovo nemocnice Ústí nad Labem


Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Areál / pavilon: M

Komplexní onkologické centrum

Nemocnice Nový Jičín


Revoluční 2214/35
Nový Jičín 741 01
Poliklinika Agel – 2. poschodí

oddělení radioterapie a klinické onkologie

Nemocnice Cheb


K nemocnici 1024/17
Cheb 350 02


Ústav radiační onkologie

Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci s 1. LF UK


Budínova 67/2
180 81 Praha 8 – Libeň
Budova č. 16


Onkologická klinika 2. LF UK a FN M.

Fakultní nemocnice v Motole


V Úvalu 84
150 06 Praha 5
3. patro, uzel D


Klinika radiační onkologie

Masarykův onkologický ústav


Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Masarykův pavilon – přízemí


komplexní onkologické centrum

Nemocnice Jihlava


Vrchlického 59
586 33 Jihlava
4. patro interního pavilonu


komplexní onkologické centrum

KOC Pardubického kraje


Kyjevská 44

530 03 Pardubice


Onkologické oddělení

Nemocnice Tábor


Kpt. Jaroše 2000/10 390 03 Tábor