Informativní dotazník

K čemu slouží informativní dotazník? Pomáhá nám s pomocí Vašeho názoru vylepšovat dostupnost aktivit a služeb.
Tento dotazník má pouze informativní charakter. Dotazníky jsou vyhodnocovány zhruba jednou za 3 týdny. Pokud si přejete využít možnosti konzultace a dalších forem pomoci, například individuální žádosti, kontaktujte nás nejlépe e-mailem ( info@maminysrakovinou.cz nebo volejte na infolinku +420734241576 – zde se Vám dostane pomoci dle kapacit co nejrychleji)

Step 1 of 3

Základní informace

vyberte všechny možnosti, které by se Vám a Vaší domácnosti mohli hodit
POZOR! Volba v infromativním dotazníku není žádostí. Příjímané žádosti prochází projektem #srdcemaminkam a jsou spolufinancované z veřejné sbírky (patří sem například invididuální dlouhodobá odborná psychoterapie, doučování, pomoc s dětmi v domácnosti, sbírka za konkrétním účelem pro zajištění funkční domácnosti, např. nábytek, vybavení, přístroj). Potřebný formulář najdete https://maminysrakovinou.cz/wp-content/uploads/2021/04/MsR-ZADOST-v4.0.2-1.pdf a musí být řádně kompletně vylpněn a doručen na adresu organizace.