Spolupráce

Myšlenka této organizace si nese trochu jiné záměry než většina organizací.

Chceme vytvořit spolupracující sít projektů a organizací, které nabízí aktivity svým členům v takovém rozsahu jaké je poskytují, ale zárověň jsou s námi ve spolupráci abychom pomohli zlepšit kvalitu života s onkologickým onemocněním celým rodinám ve všech aspektech. Některé poskytují finanční pomoc, jiné poradenství v oblasti daného onkologického onemocnění.  My se chceme zaměřit na rodinu jako takovou a pomáhat zajistit její chod během onkologického onemocnění.

K těmto spoluprácím se načítají i další projekty, které podporují finančně nebo jinak tento projekt, vytváří kolekci speciálních předmětů nebo jen propagují zájem této organizace.

Zde najdete seznam našich navázaných parnerství a projektů: